15. 8. 2013

ROZHOVOR S VORPHEM

pro rockový magazín SPARK 3/2005

Cesta za světlem je cíl

Aktuální dění v kapele, ze které vyzařuje žtivotaschopnost a pozitivní energie, nová výtečná deska "Reign Of Light" (Vláda světla), vydařené koncertní turné, ale především osobní setkání se členy SAMAEL na sklonku minulého roku v Brně jsou jen některé z impulsů, které mne silně inspirovali k následujícímu interview a způsobily, že jsem se na něj opravdu těšil. Frontman SAMAEL mě rozhodně nezklamal - dokazuje, že kapela v posledních letech hudebně, duchovně i lidsky dospěla (a nejen tím, že od adolescentního obskurního okultismu a temnoty přesunula své duchovní těžiště do mnohem otevřenějších a světlejších rozměrů) a své odpovědi (často obsahující radikální pohled na sebe i na tvorbu) formuluje s prostou rafinovaností čínských mudrců...

Když jste hráli v listopadu v Brně, četl sis při čekání na zvukovku knihu Jamese Joyce. Při našem následném povídání to na mne dělalo dojem, že jste docela velcí čtenáři - dokázal bys nějak vyjádřit, co vlastně v literatuře hledáte a co v ní nacházíte?
Číst znamená sdílet zkušenosti, vstoupit do diskuse s autorem (pokud na sebe vezmeme břemeno nutnosti přemýšlet nad textem). I když je i samotný náš život bohatý na různá setkání, je vždy příjemné hledat si v knize a jejím autorovi společníka dle vlastního výběru. Jedno čínské přísloví praví, že "přestat číst znamená ztratit přítele". To mi připadá dost výstižné.

Inspiruje tě nějak literatura při psaní nových písní či textů?
Nejsem si jistý, zda jde o nějaký přímý a okamžitý vliv, ale myslím, že celkově jde o významný přínos pro tvorbu. Často jsem touto cestou konfrontován s nějakým novým nápadem nebo úhlem pohledu, který jsem předtím nezvažoval a nečelil mu, což mne nutí rozvinout myšlenku, přizpůsobit ji nebo dovést trochu dál.

V dřívějších letech jste bývali spojováni spíše s negativními či temnými emocemi. Naproti domu dnes je vaše muzika i celkový dojem z vaší skupiny mnohem pozitivnější, "prosvětlenější"  (své k tomu říká jistě i titul vaší nové desky). Můžeš nějak tuto změnu vysvětlit?
Získali jsme mnohem víc důvěry - každý jednotlivě v sebe sama i navzájem vůči sobě. Naučili jsme se znát a respektovat své přednosti, své silné i slabé stránky. Jsme více připraveni čelit různým problémům než dříve, což nám dovoluje hledět na věci s větší dávkou soudnosti a rozlišovací schopností, držet si od nich trochu odstup vzhledem k životu, který vedeme.

pro pokračování klikněte na Další informace »


Jak se dnes tedy cítíte - coby muzikanti, ale i lidé. Hledali jste a nalezli svou identitu, své místo na světě, vztahy k věcem, které vás obklopují? Jste schopni nějak svou dnešní identitu pojmenovat, popsat?
Nemyslím si, že bych nás dokázal nějak definovat, každý den se znám (známe) o něco lépe a tento proces pokračuje, bude pokračovat až do posledního dne. Potřebovali jsme určitý čas na to abychom se našli hudebně, ale myslím, že s posledním albem "Reign Of Light" máme konečně solidní základ pro vybudování něčeho pevného. Naše předešlá alba bych bral spíše jako náčrtky, náznaky, pokusy, zatímco nový materiál má v sobě něco definitivního. Svým způsobem ho považuji za naše první opravdové album.

Vím že někteří z vás před časem navštívili Asii, změnil vás tento střet s odlišnou kulturní a duchovní dimenzí nějak hlouběji?
Každý z nás strávil nějaký čas v Asii, ale nikoliv ve stejnou dobu či na stejném místě. Pokud jde o mně, skutečná změna uvnitř se odehrála ještě před mou cestou, ostatně právě tato změna mne poté dovedla do Indie, ne naopak. Hlavním spouštěcím mechanismem byl můj pocit, že už se začínám dusit ve svém myšlenkovém systému, který se stal příliš uzavřeným (hermetickým) a potřeba konfrontovat sebe sama s něčím radikálně novým.

Které city a pocity jsou podle tebe nejvýrazněji zastoupeny na vaší nové desce?
Světlo. není to přímo "emoce", ale je to skutečná podstata tohoto alba. "Studené" světlo (pravda) a "planoucí" světlo (vášeň). Smír a sloučení dvou forem "probuzení".

Na koncertě jste na mne také působili dojmem hodně svěží, vitální, nakopnuté kapely. Stalo se u vás v kapele nebo ve vás samých něco, co vám tuto energii pomohlo najít?
Myslím, že jsme vždy byli hodně energickou skupinou, určitě přinejmenším pokud jde o naše živá vystoupení. Příchod nového kytaristy Makra do SAMAEL ovšem přispěl k zesílení této energie, protože jsme konečně našli tu správnou "kapelovou chemii", kterou jsme předtím docela dlouho hledali.

Máte nějaký osobní zdroj energie nebo síly?
Každý z nás má hodně silnou osobnost, každý se snaží svým způsobem pojmout nebo táhnout kapelu podle svého a když se sejdeme všichni čtyři, nic nemůže téhle spojené energii odolat.

Váš basák Mas mi připadá velmi pohybově talentovaný, hlavně při svých kouscích a tanečcích po pódiu, navštěvoval snad nějaké kurzy tance? (smích)
Co si pamatuji, tak ho odjakživa znám přesně takového. Dokonce i dřív než jsme společně začali hrát - předtím jsme se totiž potkávali na koncertech a často býval "hustší" a energičtější než kapela, co zrovna hrála na pódiu.

Má vaše nové album "Reign Of Light" vedle ústředního prvku "Světlo" i nějaké hlavní poselství nebo téma, které propojuje více písní?
Mám chuť říct, že hlavním  tématem je život - ten který skutečně prožíváme, ale i ten o kterém sníme, naše písně jsou pak často takovým mostem mezi realitou a představami, jsou to místa, kde se tyto dva rozměry mohou mísit.

V textu "On Earth" vyjmenováváš světové metropole, tuším , že jsem tam slyšel skoro všechna evropská hlavní města (včetně mé rodné Prahy). Jedná se o nějakou fascinaci současným životem, technologickým pokrokem v dopravě, rychlostí, zkracováním vzdáleností, civilizací propojenou různými "sítěmi"? Nebo jde spíše o důraz na lidský prvek než na technologii? Jde o komunikaci, lidskou evoluci, sbližování lidí z různých koutů planety?
Z mého pohledu se tyto dva póly nevylučují a jsou kompatibilní. Tato skladba je pozváním na cestu - fyzickou nebo virtuální. Dovoluje mi to připomenout si, kde se nalézám, kde je mé místo a že existuje nějaké "tady" a nějaké "jinde".

Ještě jednou k pozitivnímu náboji vaší současné tvorby - myslím že vyjádřením tohoto pocitu jsou v textech často zmiňovaná témata jednoty, síly, synergie... Ty sám jsi optimista, který věří v lidskou jednotu spolupráci a sílu, a díky tomu v "lepší zítřky" lidstva?
Skládat muziku nebo psát text je tvůrčím činem, který pro nás není přímo závislý na okolní realitě. Nepopisujeme svět takový, jaký je, ale  takový jaký ho chceme mít. Jsem optimistou nikoliv z přesvědčení, ale z vlastního rozhodnutí.

Je tvůj pohled na svět založený na nějakém konkrétním filosofickém učení?
Nikoliv. Ale mnohá filosofická učení přispěla k utváření našeho pohledu na svět.

Máte nějaké novinky týkající se možnosti vydání vašeho utajeného alba "Era One", které je již asi dva tři roky v rukou CENTURY MEDIA? Myslíš, že vůbec někdy vyjde?
Především jsme hodně čerpali ze zkušeností z tohoto projektu při přípravě "Reigh Of Light", to byl určitě významný a zajímavý přínos "Era One" pro SAMAEL. Odevzdali jsme ho dokončený již před několika lety a dnes už to pro nás není věc na pořadu dne. Rozhodně netuším, co s tím chtějí CENTURY MEDIA udělat.

Právě v souvislosti s neslavným koncem vaší spolupráce se CENTURY MEDIA jste měli před několika lety tuším dost nepříjemnou krizi. Měl jsem tehdy pocit, že SAMAEL jsou skoro paralyzovaní. Chtěl bych se tedy zeptat, jak vás tato situace posílila, co vás naučila a co jste se dozvěděli i sami o sobě?
Měli jsme dostatek času, abychom si znovu položili otázku, jaké jsou naše priority, a zapamatovali si, jaká byla motivace našeho odchodu. Dnes již víme, že nás se SAMAEL čeká ještě mnoho práce, ale zároveň jsme si uvědomili, jak velkou máme nyní šanci uskutečňovat naše sny.

Kytary a částečně i rytmika jsou na vašem novém albu více rockové než dříve. Jak jste tohoto groovu nebo feelingu dosáhli a v čem vidíš hlavní odlišnosti při přípravě, skládání a natáčení nového materiálu oproti "Eternal" nebo "Passage"?
"Rockovější" přístup k našim písním byl na pořadu dne již na albu "Eternal". Pokusili jsme si tyto postupy zachovat a ještě je dále rozvinout, na druhou stranu jsme se zároveň chtěli vrátit trochu víc k "ostřejšímu" zvuku, proto jsme namíchali kytary trochu víc dopředu.

Nové písně jsou velice chytlavé a atraktivní, inspirovali jste se nějak víc právě přímočařejšími žánry jako pop a rock?
Hodně jsme pracovali na struktuře skladeb - chtěli jsme něco dobře poslouchatelného, aniž bychom zároveň byli příliš předvídatelní. Zdá se mi, že jsme tohoto cíle dosáhli, nové písně mi připadají snadno zapamatovatelné, ale není to za cenu toho, že by se zároveň znechutily.

Pro nového kytaristu Makra bylo album "Reigh Of Light" první zkušeností s natáčením se SAMAEL, jaký byl přesně jeho vklad a role? Ptám se zejména proto, že zvuk kytar nyní působí velmi pestře a barvitě.
Nezasáhl do skládání, ale protože je výborným kytaristou, hrál v konečném výsledku bezesporu roli jeho působ provedení a interpretace.

Podobná otázka směřuje k tvému zpěvu - je rovněž bohatší než dříve, přemýšleli jste tedy hodně jak jej zaranžovat, zkoušeli jste nové techniky?
Už v době kdy jsme pracovali na projektu "Era One", jsme si vyzkoušeli různé postupy a způsoby práce, například i s hlasem, nyní při natáčení "Reigh of Light" jsme pro výsledky těchto pokusů našli uplatnění.

Ortodoxní metaloví fanoušci bývají někdy dost netolerantní k vývoji svého žánru nebo k jiným stylům, například k taneční a elektronické muzice. Přitom právě SAMAEL jsou jedni z prvních, kdo začali míchat tyto prvky dohromady, a zdá se, že fanoušci to akceptují. Myslíš, že je svým způsobem nenásilně vychováváte k větší hudební toleranci?
Nejsme jen muzikanti, ale také především fanoušci metalové hudby. Pokud nám naše vlastní experimentování připadá coby metalovým fandům zajímavé, věřím, že takové může být i pro ostatní.

Byla někdy muzika SAMAEL ovlivněna drogami?
Nemyslím si to, ale mluvím jen za sebe.

Co je pro vás tak atraktivní na "orientálních" hudebních prvcích, které se vyskytují v mnoha vašich nových skladbách (a vše je korunováno vtipným využitím sitáru)? Hodně evropských kapel začíná tyto postupy vkládat do své muziky...
Chceme dát naší hudbě jakýsi univerzální ráz či "Vzhled". Tento orientální "dotek" se podílí na naší snaze o univerzální hudební jazyk a soudržnost různých prvků. Máme tuto hudební atmosféru rádi a vyjadřuje cosi blízkého našemu srdci.

Připadáš si jako typický Švýcar, silně ovlivněný zemí, kde žiješ, tamní mentalitou? Jak je to například s vaší opěvovanou neutralitou, je pro tebe hodně důležitá? Jde o synonymum  nezávislosti, možnosti volby atd.? Nebo se spíš považuješ za kosmopolitního, "univerzálního" člověka, protože jsi hodně cestoval s kapelou i sám, viděl cizí země a kulutry, mnoho odlišných lidí, jejich úhly pohledu apod.?
Některé stránky mé osobnosti jsou rozhodně typicky švýcarské. Fakt, že žiješ v zemi, která má čtyři úřední/národní jazyky, tě tlačí ke kompromisům, k vyjednávání, je to určitá neodmyslitelná součást nás, Švýcarů, a projevuje se to nejrůznějším způsobem. Pokud jde o neutralitu, můžeš se na ni dívat z různých úhlů - třeba buď jako na vyznání určitého přesvědčení. To dává symbolice neutrality jistou dvojznačnost, která se mi líbí.Žádné komentáře: